کلیدواژه ها = داده های پتروفیزیکی
تعداد مقالات: 2

1 تخمین فشار منفذی مخزن هیدرو کربنی با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین
مهدیه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.29 K)

2 تخمین سرعت موج برشی تند به روش هوش مصنوعی
حامد تیموری*؛ رامین نیکروز؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی ایلخچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (743.85 K)