کلیدواژه ها = شبکه عصبی
تعداد مقالات: 4

1 بکارگیری نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی جهت تخمین اشباع شدگی آب
بهاره فریدونی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

2 بررسی روند تغییرات و پیش بینی برف مرز مازندران در فصل زمستان
محمد علی ملکی*؛ خلیل غلام نیا؛ رحیم یوسفی زاده؛ ساویز صحت کاشانی؛ مهدی پاشائیان؛ آزیتا امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.18 K)

3 تخمین چگالی از نشانگرهای لرزه ای توسط شبکه عصبی و الگوریتم کلونی مورچه
میلاد سعیدفر*؛ علی کدخدایی؛ رامین نیک روز؛ حسین ادراکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (464.22 K)

4 تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرها و وارون‌سازی لر‌زه‌ای در یکی از میدان‌های نفتی ایران
مریم رحمانی*؛ سید محمد ابطحی فروشانی؛ حمزه صادقی سرخنی؛ نادر فتحیان پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (779.33 K)