کلیدواژه ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 7

1 شناسایی رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت
خبات ساعد موچشی*؛ معصومه لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.46 K)

2 تخمین تخلخل با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی
آسیه زارع*؛ سیدرضا شادی زاده؛ سید محسن سید علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

3 به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل داده های فرسایش پذیری رسوبات ریزدانه در محیط های دریایی
ابراهیم حمیدیان*؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی؛ حق شناس، سید عباس هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (781.23 K)

4 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه ای در مطالعه مخازن هیدروکربنی
مهدی طاهری*؛ رامین نیک روز؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

5 تأثیر فیلتر استریونت بر الگوریتم ردیابی مورچه جهت شناسایی گسل‌ها
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

6 تخمین سرعت موج استونلی به کمک نگاره‌های چاه توسط شبکه عصبی مصنوعی
حامد امرایی؛ رضا فلاحت*؛ ابوذر میرزایی پیامن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.87 K)

7 مقایسه روش های مختلف هوشمند در تخمین نمودارهای چاه پیمایی یکی از مخازن گازی ایران
سجاد پورجهانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.39 MB)