کلیدواژه ها = مقاومت ویژه
تعداد مقالات: 9

1 به کارگیری داده های زمین شناسی و ژئوالکتریکی در تحلیل کیفی آب زیرزمینی
کوروش قلی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

2 تفکیک کیفی و تعیین حد مرزی آبخوانهای شور و شیرین به روش مقاومت ویژه
کوروش قلی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

3 مقایسه داده‌های دوبعدی و سه‌بعدی مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون القایی جهت تعیین محل کانی‌سازی فلزی از نوع پورفیری در شمال غرب معلمان
الهام عباسی ریابی*؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

4 عمق اکتشاف برای بررسی‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس
فرزاد شیرزادی تبار*؛ زینب باتمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (475.43 K)

5 بررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از آنالیزهای مکانی
مرضیه شعبانی*؛ زهره معصومی؛ رضائی، ابوالفضل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.2 K)

6 شناسایی گسل در مسیر تونل قطار شهری با استفاده از روش‌‌های الکتریکی
امید حدادی*؛ محمدکاظم حفیظی؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

7 گمانه زنی برای اکتشاف هیدروکربن به روش الکترومغناطیس گذرا
علیرضا انصاری*؛ میرستار مشین چی؛ حسین ملهم
مشاهده مقاله

8 مقایسه‌ی نتایج مدل‌سازی معکوس داده‌های مغناطیس‌سنجی و ژئوالکتریکی در منطقه‌ی کوه لخت
غزل جانقربان*؛ سید محمد ابطحی فروشانی؛ حمزه صادقی سرخنی؛ کی تاش مشتاقیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (554.01 K)

9 بررسی وضعیت آب زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک؛ مطالعه موردی
امید حدادی*؛ محسن خدابخشی؛ سید علی فاطمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.24 K)