کلیدواژه ها = ژئوالکتریک
تعداد مقالات: 10

1 به کارگیری داده های زمین شناسی و ژئوالکتریکی در تحلیل کیفی آب زیرزمینی
کوروش قلی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

2 اکتشافات ژئوالکتریکی در آهک های کارستی محدوده غار زرین آباد، خرم آباد
سارینا اکبری*؛ رمضی، حمید رضا لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

3 وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان
محسن خدابخشی*؛ محمدکاظم حفیظی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 اکتشاف آب زیرزمینی در کارست نورآباد، لرستان، با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک
زهره استادهاشمی*؛ لیلا میرزایی؛ فرشاد علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.35 K)

5 پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی تاقدیس آسماری، جنوب شرق مسجدسلیمان، بوسیله‌ی GIS و ژئوالکتریک
کوشا تمیمی*؛ میثم حاجی زاده؛ فرشاد علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

6 مطالعه‌ی وضعیت سطح آبهای زیرزمینی به روش ژئوالکتریک در شهرستان خدابنده استان زنجان
نازیلا اسعدی*؛ صغری جلیلی؛ سحر شایسته نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.44 K)

7 بررسی ساختارهای زیرسطحی زمین لغزش با توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی
اصغر عظیمی اهنگری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.2 K)

8 مطالعه ژئوالکتریک یک بعدی و دو بعدی برای اکتشاف آب
مهتاب خانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.11 K)

9 بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی محدوده ای در دشت مورچه خورت با استفاده از روش ژئوالکتریک
عبدالحمید انصاری؛ کیوان خیّر*؛ مهدی زارعی؛ مجید ابراهیم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.41 K)

10 بررسی وضعیت آب زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک؛ مطالعه موردی
امید حدادی*؛ محسن خدابخشی؛ سید علی فاطمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.24 K)