کلیدواژه ها = توموگرافی
تعداد مقالات: 12

1 توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه
فاطمه گمار*؛ مهدی ماهری پیرو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 توموگرافی ضریب کیفیت در ناحیه شمال غرب ایران
سلمان اندایشگر*؛ متقی، خلیل زلزله؛ مهناز رضاییان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

3 توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی زمینلغزش جاده کیاسر
اصغر عظیمی اهنگری*؛ محمد رضا مشرفی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

4 طراحی عملیات برداشت داده های لرزه ای غیرعامل بر روی ساختمان دهدشت
احمد کمایستانی*؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ مهراب جوکار؛ مجتبی مرادی غریبوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.63 MB)

5 تعیین ضخامت آبرفت با استفاده از لرزه نگاری شکست مرزی در ساختگاه سد لیلانچای
یوسف شرقی؛ شرقی، یوسف لرزه*؛ صابر رستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.25 K)

6 اکتشاف آب زیرزمینی در کارست نورآباد، لرستان، با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک
زهره استادهاشمی*؛ لیلا میرزایی؛ فرشاد علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.35 K)

7 توموگرافی تضعیف پساموجها (QC-1) در شمال و شمالغرب فلات ایران
رضا امامی*؛ رضاپور ، مهدی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (588.95 K)

8 بررسی ساختارهای زیرسطحی زمین لغزش با توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی
اصغر عظیمی اهنگری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.2 K)

9 ناهمسانگردی شعاعی در پوسته فلات ایران براساس مطالعه نوفه محیطی
رامین موقری*؛ غلام جوان دلویی؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (765.2 K)

10 مدل‌سازی پیشرو توموگرافی اولین رسید زمان سیر با استفاده از معادله آیکونال و حالت الحاقی آن
فاطمه صفری یساقی؛ سید هانی متولی عنبران*؛ علی جاماسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (877.03 K)

11 بررسی ناهمسانگردی سمتی اعماق کم پوسته در تهران، ایران
تقی شیرزاد*؛ فرزام یمینی فرد؛ مجتبی نقوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.28 K)

12 تعیین ساختار سرعتی نزدیک سطح با استفاده از توموگرافی نوفه های محیطی در پهنه دهدشت
نسترن شاکری*؛ شبیر اشکپور مطلق؛ سیاوش نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (657.63 K)