کلیدواژه ها = تبدیل موجک
تعداد مقالات: 5

1 تعیین زمان رسید موج p با استفاده از تبدیل موجک
محمد شکری کاوه*؛ رضا منصوری؛ احمد کشاورز؛ سارا گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

2 محاسبه ی توپوگرافی و شعاع های قطاع همر در داده های گرانی سنجی با استفاده از روش تبدیل موجک در پردازش تصاویر ماهواره ای برداشت شده از منطقه‌ای آتشفشان کوپاکسی
نسترن شاکری*؛ شبیر اشکپور مطلق؛ رضا منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

3 تخمین عمق و موقعیت منابع میدان پتانسیل با تبدیل موجک
احسان رحیمی*؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.93 K)

4 توسعه روش هیبیریدی MO_WDT و AR برای تشخیص اتوماتیک فازهای لرزه ای موج برشی S
محمد شکری کاوه؛ نسیم کرمزاده؛ جوان دلویی، غلام زلزله*
مشاهده مقاله

5 تغییرات میدان مغناطیسی قبل و بعد زمین لرزه در داده های ماهواره های swarm
همایون علیمرادی*؛ حبیب رحیمی؛ محسن اویسی موخر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (960.12 K)