کلیدواژه ها = قطبش القایی
تعداد مقالات: 8

1 تعیین محل کانی سازی مس با استفاده از روش‌های ژئوالکتریک، پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.19 MB)

2 مطالعات ژئوفیزیک دوبعدی در محل ساختگاه سد جهت تعیین موقعیت گسل‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)

3 مقایسه داده‌های دوبعدی و سه‌بعدی مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون القایی جهت تعیین محل کانی‌سازی فلزی از نوع پورفیری در شمال غرب معلمان
الهام عباسی ریابی*؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.41 MB)

4 اکتشاف رگه های باریتی طلادار با روشهای IP و RS
نسیم فراهانی*؛ محمود میرزائی پتانسیل؛ شهریار جوادی پور؛ علی اکیر مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.65 K)

5 وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان
محسن خدابخشی*؛ محمدکاظم حفیظی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

6 اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی
مصطفی قربانی*؛ محمد حسن اصغری؛ محمود میرزایی؛ شهریار جوادی پور؛ علی اکیر مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

7 اکتشاف مس در شکستگی‌ها و گسل‌های حوالی طرود
محسن خدابخشی*؛ محمدکاظم حفیظی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (962.97 K)

8 مطالعات ژئوالکتریک به منظور تعیین محدوده ماده معدنی کانسار طلا
امید حدادی*؛ علی فاطمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.77 K)