کلیدواژه ها = مغناطیس سنجی
تعداد مقالات: 7

1 تعیین محل کانی سازی مس با استفاده از روش‌های ژئوالکتریک، پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.19 MB)

2 تحلیل مغناطیسی ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس در شرق حاجی‌آباد
شکوفه شهابی؛ محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (646.07 K)

3 مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی؛ علی‌رضا گرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)

4 اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی
مصطفی قربانی*؛ محمد حسن اصغری؛ محمود میرزایی؛ شهریار جوادی پور؛ علی اکیر مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

5 مغناطیس سنجی هوابرد با پهپاد(مطالعه موردی، معدن بابا-علی همدان)
هاشم شاهسونی*؛ افشین شیخ اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.99 K)

6 نادرستی وجود ناهنجاری مغناطیسی خاص در کوه پردیس جم با استفاده از روش مگنتومتری
محمد عباسی*؛ آذین آهی فر؛ علی رمضانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.04 K)

7 مغناطیس سنجی به منظور اکتشاف یک توده مگنتیت در یک محدوده پلاسری آهن
محمد عباسی*؛ امین ساکی؛ آذین آهی فر؛ علی اثناعشری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.35 K)