کلیدواژه ها = ژئوفیزیک
تعداد مقالات: 8

1 تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از لرزه نگاری درون‌چاهی در تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

2 مطالعات ژئوالکتریک به منظور شناسایی حفرات زیرسطحی ؛ مطالعه موردی
محسن خدابخشی*؛ زهرا اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.08 K)

3 مطالعات ژئوالکتریک به منظور تعیین محدوده ماده معدنی کانسار طلا
امید حدادی*؛ علی فاطمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.77 K)

4 شناسایی حفرات و شکستگی‌ها با روش ژئوالکتریک ؛ مطالعه موردی
محسن خدابخشی*؛ زهرا اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.5 K)

5 نادرستی وجود ناهنجاری مغناطیسی خاص در کوه پردیس جم با استفاده از روش مگنتومتری
محمد عباسی*؛ آذین آهی فر؛ علی رمضانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.04 K)

6 بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی محدوده ای در دشت مورچه خورت با استفاده از روش ژئوالکتریک
عبدالحمید انصاری؛ کیوان خیّر*؛ مهدی زارعی؛ مجید ابراهیم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.41 K)

7 اکتشاف و مدلسازی کانی‌سازی سرب به کمک روش گرانی سنجی در محدوده حاجی آباد یزد
کیوان خیّر*؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.85 K)

8 تعیین موفولوژی سنگ کف آبخوان با استفاده از کریجینگ بیزین تجربی
علیرضا دوچشمه گرگیج*؛ محسن جامی؛ غلامحسن کاخا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.61 K)