کلیدواژه ها = ناهمسانگردی
تعداد مقالات: 4

1 تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
علی مرادزاده پتانسیل*؛ مهتاب رشیدی فرد؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای به عنوان پیش نشانگر زلزله 4 شهریور 1397 تازه آباد کرمانشاه
طیبه نوریان*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.44 K)

3 بررسی هندسه گسله و ناهمسانگردی لرزه‌ای با استفاده از توابع گیرنده
فرزانه دشتی*؛ متقی، خلیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (851.55 K)

4 تجزیه هارمونیک توابع گیرنده برای بررسی ناپیوستگی ها در مکران
سارا عباسی*؛ خلیل متقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.52 K)