کلیدواژه ها = جدایش موج برشی
تعداد مقالات: 6

1 ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران
امیر صادقی باقرآبادی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.79 K)

2 بررسی تغییرات ناهمسانگردی و نسبت Vp/Vs به‌عنوان پیش‌نشانگرها‌ی زلزله
شیدا صاحب سرا*؛ سدیدخوی، احمد زلزله؛ غلام جوان دلویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

3 ناهمسانگردی لرزه‌ای پوسته در البرز غربی
شهرام احمدی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ مریم هنرمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

4 ناهمسانگردی لرزه‌ای در جنوب ایران با استفاده از جدایش موج SK(K)S
سید جاسر متولی عنبران؛ مرادی، علی زلزله*؛ ایوب کاویانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

5 تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای به عنوان پیش نشانگر زلزله 4 شهریور 1397 تازه آباد کرمانشاه
طیبه نوریان*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.44 K)

6 بررسی دگرشکلی و جریان گوشته بالایی در زیر بخش غربی منطقه فرورانش مکران و جنوب‌شرق ایران
سعید رحیم زاده اصل اسکوئی*؛ علی مرادی؛ ایوب کاویانی؛ یاسمین مشعشع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.52 K)