کلیدواژه ها = توپوگرافی
تعداد مقالات: 5

1 ترکیب روش های تفاضل محدود و اجزاء طیفی برای اعمال توپوگرافی سطح آزاد در مدل سازی انتشار موج
امین رحیمی دلخانی؛ پیمان پورمقدم*؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.47 MB)

2 محاسبه ی توپوگرافی و شعاع های قطاع همر در داده های گرانی سنجی با استفاده از روش تبدیل موجک در پردازش تصاویر ماهواره ای برداشت شده از منطقه‌ای آتشفشان کوپاکسی
نسترن شاکری*؛ شبیر اشکپور مطلق؛ رضا منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

3 بررسی اثر تصحیح توپوگرافی روی داده های گرانی سنجی محدوده زرند کرمان
فاطمه پوراسد*
مشاهده مقاله

4 تعیین ضخامت الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های گرانی سنجی مطالعه موردی: منطقه ای شامل بلوک های گلپایگان، قم و آران
سمیرا قلعه نویی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.63 K)

5 وارون سازی داده‌های ژئوئید و توپوگرافی برای به دست آوردن مرز موهو و لیتوسفر – مطالعه موردی کپه داغ
حسام کرمی*؛ سید هانی متولی عنبران؛ سید جاسر متولی عنبران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)