کلیدواژه ها = b-value
تعداد مقالات: 7

1 بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران
سید کیوان حسینی زلزله*؛ احسان ثابت بیرجندی؛ صادقی، حسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

2 بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس
سید ناصر هاشمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.82 K)

3 بررسی مکانی پارامتر b در منطقه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1396 هجدک-کرمان
ماریه صادقی*؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

4 Aftershocks of Some Major Earthquakes in the Iranian Plateau
سید حسن موسوی بفروئی*؛ علیرضا بابائی ماهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (595.97 K)

5 روشهای مختلف حذف رویدادهای وابسته از زمینلرزه‌های ایران و تأثیر آن در پارامترهای لرزه‌خیزی زاگرس
سید حسن موسوی بفروئی*؛ سید هادی دهقان منشادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.54 K)

6 Estimation of b-value without levels of completeness (MC)
سهیل عزیزی*؛ نوربخش میرزایی؛ جواد کاظمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (490.04 K)

7 بررسی لرزه خیزی ناحیه کپه داغ بااستفاده از پارامتر لرزه خیزی (b)
هرمز فاندر*؛ مهرداد مصطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.6 K)