کلیدواژه ها = سازند سروک
تعداد مقالات: 2

1 ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﯽآزمایشگاهی به همراه بررسی ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ تجربی ارائه شده ﺩﺭسازند سروک
فریبرز طالبی*؛ آقای فرنوش حاجی زاده؛ جعفر ولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.1 K)

2 مطالعه چینه نگاری سکانسی لرزه ای مخزن کربناته سروک در دشت آبادان
سید ابوالفضل میری*؛ بهمن سلیمانی؛ ایرج عبدالهی فرد؛ محمد حسنی گیو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.45 K)