نوع پذیرش = پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
تعداد مقالات: 54

1 بررسی آماری زمین‌لرزه‌های ایران در سال 1396
علی مرادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

2 تصویرسازی مخزن هیدروکربنی با استفاده از روش آنالیز طیفی لحظه ای
محسن غریب فیش خانی؛ ریاحی ، محمد علی لرزه*؛ سعید ساجدی
مشاهده مقاله

3 کاربرد آزیموت موج برشی در تعیین جهت تنش‌های اصلی منطقه و مسیرحفرتونل‌های افقی
بهزاد نصرنیا*؛ پرویز پورقهرمانی؛ شرقی، یوسف لرزه
مشاهده مقاله

4 تخمین موجک چشمه لرزه ای با استفاده از تداخلسنجی لرزه ای
یحیی اله ویس آذر*
مشاهده مقاله

5 بهینه‌سازی پارامترهای واریوگرام در وارون‌سازی تصادفی لرزه‌ای سه‌بعدی با روش ازدحام ذرات
حمید ثابتی*؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آمیلکار سوارس
مشاهده مقاله

6 ارائه الگوریتم جدید مدل‌سازی فیزیک سنگ در یکی از میادین نفتی کربناته
رضا فلاحت*؛ صادق شیری
مشاهده مقاله

7 توسعه شرط تصویرسازی روش RTM جهت حذف نوفه های فرکانس پایین
فرزاد مرادپوری*؛ حمید ثابتی
مشاهده مقاله

8 ارزیابی قابلیت‌های انتگرال نوع کوشی در مدل‌سازی داده‌های گرانی
نازنین محمدی*؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله

9 بررسی اثر تصحیح توپوگرافی روی داده های گرانی سنجی محدوده زرند کرمان
فاطمه پوراسد*
مشاهده مقاله

10 شناسایی نفت‌گیرهای (تله‌های) چینه‌ای با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای شباهت
علی اصغر بهمنی*؛ رامین نیک روز؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ مهدی حسینی فر؛ شکرلله مالگرد
مشاهده مقاله

11 Investigating geologic of salt dome in SW Zagros using seismic method
مهران رحیمی؛ ریاحی ، محمد علی لرزه*
مشاهده مقاله

12 مدل‌سازی وارون غیر خطی داده‌های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم مورچگان
امیر جولایی*؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ فرزین فرزانه
مشاهده مقاله

13 تعیین نوع منافذ با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگی در یکی از مخازن کربناته ایران
مریم السادات میرکمالی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسین حسنی؛ محمدرضا صابری؛ سجاد ذبیحی
مشاهده مقاله

14 پیش‌بینی فشارمنفذی در مخازن کربناته بر پایه داده‌های مقاومت صوتی لرزه‌ای
ایرج مداحی*؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته
مشاهده مقاله

15 شناسایی زونهای غنی از ماده آلی سازند پابده با استفاده از داده های چاه پیمایی
مهدی شفیع*؛ سید حسن طباطبایی؛ مرتضی طبایی؛ علی اپرا
مشاهده مقاله

16 ترکیب روش برانبارش سطح پراش مشترک با روش معکوس‌سازی توموگرافی موج عمود در نقطه فرود
فاطمه پورکمر*؛ هاشم شاهسونی؛ علی اصغر عنایتی
مشاهده مقاله

17 روش‌های غیرفعال لرزه‌ای: بازیابی موج P مستقیم با استفاده از خواص قطبیدگی
علی ریاحی*؛ ظاهرحسین شمالی؛ احمد کمایستانی
مشاهده مقاله

18 شناسایی سنگ شناسی ها با استفاده از مدلسازی فیزیک سنگی در یکی از مخارن کربناته ایران
مهدی مصلحت*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدرضا صابری؛ نرگس آهنگریان
مشاهده مقاله

19 ارزیابی تغییرات سطح نوفه های لرزه‌ای محیطی در فعالیت‌های استخراج نفت و گاز
ثمین سادات ابوالمعالی*؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله

20 تخمین فشار منفذی با تلفیق داده های لرزه ای و نگارهای چاه پیمایی
اسماعیل دهقان*؛ مجید نبی بیدهندی
مشاهده مقاله

21 برآورد توزیع فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
زهرا داتلی بیگی*
مشاهده مقاله

22 مقایسه نتایج آشکارسازی لبه‌‌های اجسام آنومال بر داده‌های مغناطیس هوابرد
فهیمه معینی*؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو
مشاهده مقاله

23 استفاده از مانده تانسور فاز و تانسور مقاومت‌ویژه ظاهری برای پایش زمان‌تأخیری ساختار مقاومت‌ویژه یک منطقه
منصوره منتهایی مغناطیس*؛ علیرضا محلاتی
مشاهده مقاله

24 شناسایی دودکش های گازی با استفاده از چند نشانگر لرزه ای در دشت گرگان
فاطمه آزادبخت؛ Mehrdad Monfared*؛ امین روشندل کاهو؛ علی رادفر
مشاهده مقاله

25 طراحی و ساخت ژئوفون لرزه‌ای آموزنده
محسن طلائی منش*؛ امین روشندل کاهو؛ محمد رداد
مشاهده مقاله