اطلاعات دوره
عنوان دوره نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نوبت برگزاری 19
موضوع ژئوفیزیک
برگزار کننده انجمن ژئوفیزیک ایران
محل برگزاری مجازی- تهران
مدیر اجرایی دکتر احمد سدید خوی
دبیر علمی دکتر محمدرضا قیطانچی
سال برگزاری 1399
معرفی
تعداد مقالات: 295

1 انتخاب ویژگیهای مرتبط با پیش بینی بادجستی براساس مجموع داده های میدانی
فریده حبیبی هواشناسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (711.48 K)

2 ارزیابی روش های مطالعاتی اثرساختگاه (مطالعه موردی: ساختگاه ایستگاه های لرزه نگاری لرستان)
جوان دلویی، غلام زلزله*؛ سعید سلطانی؛ سمیه احمدزاده؛ مسعود تقابنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.92 K)

3 توسعه روش هیبیریدی MO_WDT و AR برای تشخیص اتوماتیک فازهای لرزه ای موج برشی S
محمد شکری کاوه؛ نسیم کرمزاده؛ جوان دلویی، غلام زلزله*
مشاهده مقاله

4 شبیه سازی جریان های ساحلی خلیج فارس تحت تاثیر نفوذ آب اقیانوس هند
حسام الدین مهرفر*؛ مسعود ترابی آزاد؛ کامرانک لاری؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.58 K)

5 به روزرسانی مدلهای استاتیک مخزن به روش چرخه انطباق داده های لرزه ای
محمد امامی نیری*؛ محمدرضا شاد سالانقوچ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.47 K)

6 کاهندگی امواج کدا در منطقه سرپل ذهاب با استفاده از شتاب نگاشت ها و لرزه نگاشت ها
احسان شارخی رضایی*؛ حمید خسروی؛ معهود، مجید زلزله؛ جوان دلویی، غلام زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.45 K)

7 کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری
مسعود سراج امانی*؛ رامین نیک روز؛ علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.96 K)

8 مدل سازی و پیش بینی مدول های الاستیک دینامیک حاصل از امواج التراسونیک با استفاده از مقادیر سیمان کلسیتی در ماسه سنگ ها (مطالعه موردی در میدان گازی خانگیران)
مرجان شاهین فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (387.21 K)

9 Geophysical data processing and modeling by open source resources in Python
ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.64 K)

10 بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در یونسپهر با هدف پیشنشانگری زلزله
علیرضا محمودیان*؛ مریم فلاح راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (407.96 K)

11 مطالعات تحلیل خطر و واهم افزایی در ساخت‌گاه های تأسیسات هسته ای نزدیک گسل
محمدرضا شمس خرمی؛ احمد زارعان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.61 K)

12 مغناطیس سنجی هوابرد با پهپاد(مطالعه موردی، معدن بابا-علی همدان)
هاشم شاهسونی*؛ افشین شیخ اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.99 K)

13 مطالعه تغییرات ازون کلی جو در منطقه تهران برای سالهای 2018-2000
زهرا شرعی پور*؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.48 K)

14 Improving the Total Variation De-noising algorithm in GPR noise reduction
اصغر آزادی*؛ صادق مقدم؛ علیرضا گودرزی؛ اسکویی، بهروز مغناطیس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.49 K)

15 کاربرد نشانگر تحلیل بافتی GLCM بروی مقاطع ژئورادار
آیدا آزاد خراسانی؛ حسین هاشمی*؛ رضا قناتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (611.16 K)

16 Detection of landslide geometry using ERT, A case study: the tunnel of Kermanshah-Khosravy rail way
اصغر آزادی*؛ صادق مقدم؛ عرفان صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (456.24 K)

17 تفکیک ال‏ نینو‏های شرق و مرکز اقیانوس آرام با استفاده از روش تابع متعامد تجربی
مونا ذوالقدرشجاعی*؛ امید علیزاده چوبری؛ پرویز ایران نژاد؛ مرتضی قدیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.46 K)

18 ساخت الگوهای فیزیک‌سنگی برای تشخیص هندسه حفرات یک مخزن کربناته
فروزان رحمانی*؛ محمد امامی نیری؛ گلناز جوزانی کهن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.23 K)

19 بارپذیری و عیارحجمی در روش ‏های زمان‏ حوزه ‏ای و فرکانس‏ حوزه‏ ای قطبش القایی
سعیده احمدی؛ احمد قربانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.41 K)

20 محاسبه توابع گرین تجربی واقعی با استفاده از روش برانباشت قطبیدگی
مهدی حمیدبیگی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.26 K)

21 بررسی آماری جست بادهای همرفتی و غیرهمرفتی در محدوده ایران
محمد حسام محمدی*؛ امیرحسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.25 K)

22 پین های فلزی آینه مقعر نور زحل در چگالی سطحی زمین
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.25 K)

23 ارائه مدل پیراسته ساندرز به‌منظور پیش‌بینی مه در فرودگاه مهرآباد
حمید پوران‌تیوش؛ مهشید کاویانی*؛ رسول میرزایی شیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.44 K)

24 Seismic waves velocity in the Kermanshah region using aftershocks of the 12 Novmber 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab earthquake
سعید رحیم زاده اصل اسکوئی*؛ مهدی رضاپور؛ میلاد کابلی؛ یاسمین مشعشع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636.36 K)

25 Statistical analysis of seismicity prior to 1st December 2017, Mw 6.1 Hojedk earthquake, based on Gutenberg-Richter law
یاسمین مشعشع*؛ نوربخش میرزایی؛ جواد کاظمیان؛ سعید رحیم زاده اصل اسکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.74 K)