اطلاعات دوره
عنوان دوره پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده انجمن ژئوفیزیک ایران
محل برگزاری
مدیر اجرایی دکتر غلام جوان دلوئی
دبیر علمی دکتر محمدرضا بختیاری و دکتر امین روشندل کاهو
سال برگزاری 1400
معرفی
تعداد مقالات: 24

1 مقایسه تکنیک هایAVO وLMR در مشخصه سازی مخازن کربناته
سپیده یاسمی خیابانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

2 مدل‌سازی مستقیم امواج لرزه‌ای بازتابی از لایه‌های زیر‌سطحی با استفاده از تلفیق پارامترهای الکترومغناطیسی امواج بلند‌برد مدوله شده
مریم نوروزی*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ علی بستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (999.06 K)

3 بررسی پارامتر های لرزه خیزی در منطقه مکران
مصطفی زاده، مهرداد زلزله*؛ لیلا مهشادنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

4 طبقه‌بندی رخساره لرزه‌ای در یک مخزن هیدروکربنی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (Random Forest)
کسری نازمهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)

5 تخمین فشار منفذی مخزن هیدرو کربنی با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین
مهدیه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.29 K)

6 مقایسه روش های مختلف هوشمند در تخمین نمودارهای چاه پیمایی یکی از مخازن گازی ایران
سجاد پورجهانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.39 MB)

7 بررسی لرزه خیزی ناحیه کپه داغ بااستفاده از پارامتر لرزه خیزی (b)
هرمز فاندر*؛ مهرداد مصطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.6 K)

8 بررسی الگوی پواسون_امپدانس جهت تشخیص فرافشار در یکی از مخازن جنوب غرب ایران
پدرام نمازی فرد*؛ نوید شادمنامن؛ اسماعیل مکاریان؛ دانیال منصوریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (8.82 MB)

9 بررسی امکان سنجی لرزه نگاری چهاربعدی در یکی از مخازن کربناتی جنوب غرب ایران
اسماعیل مکاریان*؛ نوید شادمنامن؛ مریم میرهاشمی؛ پدرام نمازی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.78 K)

10 تخمین چگالی تَرَک برپایه امواج التراسونیک با شبکه های عصبی کانولوشنی
صادق کریم پولی*؛ اریک زئنگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (880.77 K)

11 مقایسه شبکه های کانولوشنی و خودرمزنگار در تعیین شکستگی تصاویر سنگ
مریم محمدی*؛ صادق کریم پولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (739.59 K)

12 تعیین ساختار سرعتی با استفاده از توموگرافی اولین زمان رسیدهای موج P برای یافتن مخزن هیدروکربن واقع در پهنه دهدشت
نسترن شاکری*؛ تقی شیرزاد؛ شبیر اشکپور مطلق؛ سیاوش توروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.97 MB)

13 ردیابی ناهمگنی های زیرسطحی پیرامون برج میلاد تهران با روش طنین سنجی خردلرزه ای
آریا ابوعلی*؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ محمد فروتن؛ احمد زارعان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (708.84 K)

14 Multiple seismic reflections attenuation using parabolic Radon transform
محمدامین امینیان*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

15 مدل‌سازی پیشرو توموگرافی اولین رسید زمان سیر با استفاده از معادله آیکونال و حالت الحاقی آن
فاطمه صفری یساقی؛ سید هانی متولی عنبران*؛ علی جاماسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (877.03 K)

16 تخمین سرعت موج برشی تند به روش هوش مصنوعی
حامد تیموری*؛ رامین نیکروز؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی ایلخچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (743.85 K)

17 وارون سازی داده‌های ژئوئید و توپوگرافی برای به دست آوردن مرز موهو و لیتوسفر – مطالعه موردی کپه داغ
حسام کرمی*؛ سید هانی متولی عنبران؛ سید جاسر متولی عنبران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

18 تغییرات میدان مغناطیسی قبل و بعد زمین لرزه در داده های ماهواره های swarm
همایون علیمرادی*؛ حبیب رحیمی؛ محسن اویسی موخر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (960.12 K)

19 Feasibility of multi-scale integrated modeling of potential field data in complex tectonic settings
سید هانی متولی عنبران*؛ علی جاماسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

20 بکارگیری نوفه‌های لرزه‌ای فرکانس پایین در شناسایی ساختارهای زمین شناسی، گسل‌ها و مخازن هیدروکربنی
رحیمی، حبیب زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

21 A Comparative View on Integral Equation Approximations for Forward Modeling of Marine CSEM Data
مریم بیات*؛ رضا قناتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (924.31 K)

22 تفاوت در ضخامت الاستیک موثر بر روی صفحه عربی با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک کروی از جاذبه و توپوگرافی
علی الرحیم*؛ حیدر البهادلی؛ احمد موسى
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

23 Sensitivity Function Computation of Electrical Resistance Imaging Using Forward Matrix Method
رضا قناتی ژئوالکتریک*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.25 MB)

24 بررسی و کاربرد نشانگرهای لرزه ای در برآورد مقاومت فشارشی تک محوره ماسه سنگ های کم تراوای میدان ویچررنج در حوضه پرت استرالیا
مسعود سراج امانی*؛ علی کدخدائی؛ رامین نیک روز؛ رحیم کدخدائی؛ امید فلاحت خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34 MB)