وبینار آموزشی تدوین پروپزال پژوهشی پایانامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا
06 دی 1399
وبینار آموزشی تدوین پروپزال پژوهشی پایانامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار می نماید:

وبینار آموزشی تدوین پروپزال پژوهشی پایانامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا

توسط آقای دکتر غلام جوان دلویی

https://eseminar.tv/wb20254