نویسنده = مسعود دوست زاده
تعداد مقالات: 2

1 Estimation of Depth of Magnetic Anomalies Using Standard Euler Deconvolution method in Talle Jar Area, Kurdistan Province
محمد علی شهرابی*؛ مسعود دوست زاده؛ ناصر حافظی مقدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (779.44 K)

2 Application of Ground Penetrating Radar to Locate Underground PE Pipeline
مسعود دوست زاده*؛ مهدی امانیان؛ ناصر حافظی مقدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.27 K)