حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
R-Sensors Co.
شرکت آرمان فن اوران زمین
حمایت کننده نقره ای
شرکت مهندسین مشاور صحراکاو
شرکت پادیاب تجهیز
شرکت پیشگام تچهیز بنیان
شرکت انرژی توانا کیش
شرکت انرژی دانا
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سازمان هواشناسی کشور
EAGE
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
شرکت پارس پترو زاگرس
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
دانشگاه امیر کبیر
زمین فیزیک پویا
شرکت فناوران لرزه زمین پایش
شرکت ژئوبایت