اهداف کنفرانس

کنفرانس ژئوفیزیک ایران با اهداف زیر برگزار می‌شود:

آشنایی با تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فنی
ارایه نتایج فعالیت‌های پژوهشی محققان و دانشجویان
ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر علمی بین پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان
ارتقاء سطح علمی و فنی دانش ژئوفیزیک و علوم وابسته
ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر بین محققین و صنعت
توسعه ارتباط میان مراکز آموزشی- پژوهشی و صنعت
آشنایی با تازه‌ترین دستاوردهای علمی در حوزه مخاطرات طبیعی و اقلیمی (سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و  ... )
آشنایی با دستاوردهای نوین علمی و فن‌آوری در رابطه با اکتشاف منابع زیر زمینی