نویسنده = مجید عباسی
تعداد مقالات: 3

1 توموگرافی سه بعدی دورلرز امواج P برروی فلات ایران
محمد ویسی*؛ مجید عباسی؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.05 K)

2 مدل سازی مستقیم گرانی در زون فرورانش تونگا
الهام پورطرقی*؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی؛ علی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (818.24 K)

3 مطالعه‌ی‌ آنامولی گرانی فرورانش ژاپن
علی هاشمی*؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی؛ الهام پورطرقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.62 MB)