کلیدواژه ها = تابش خورشیدی کل
تعداد مقالات: 1

1 برآورد تابش خورشیدی کل با استفاده از دو روش وایازی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه مشهد
سارا بامهر*؛ ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی؛ ایران نژاد، پرویز هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.23 K)