کلیدواژه ها = بارش
تعداد مقالات: 5

1 ارزیابی برآوردهای بارش GPM بر روی منطقه شمال‌غرب ایران
احسان *تقی‌زاده؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (825.59 K)

2 مطالعه عددی تأثیر هسته یخی بر بارش ابر فازآمیخته همرفتی: مطالعه موردی
سمانه اشرفی؛ علیزاده چوبری، امید هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.3 K)

3 پیشبینی عددی کاهش دید افقی در منطقه تهران: مطالعه موردی
پریسا جابری*؛ ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی؛ قادر، سرمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

4 ارزیابی مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارش به کمک سنجنده TRMM
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ سعید عیسی خانی قدیم؛ زهره اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.46 K)

5 نقش امواج صوتی در بارش ابرهای گرم و سرد
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ کاظم فروغی؛ فاطمه مرادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (669.14 K)