نویسنده = مه بانو فلامرزی
تعداد مقالات: 2

1 نقش تابش‌های کیهانی کهکشانی در پوشش ابر پایین (مطالعة موردی ایستگاه همدید شیراز)
محمد حسین معماریان*؛ مه بانو فلامرزی؛ بنفشه تاجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.23 K)

2 بررسی ارتباط بین فعالیت‌های خورشیدی و پوشش کلی ابر
محمد حسین معماریان*؛ بنفشه تاجی؛ مه بانو فلامرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.7 K)