نویسنده = سید کیوان حسینی زلزله
تعداد مقالات: 4

1 تعیین سریع بزرگی زمین‌لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمدصادق جعفری*؛ صادقی، حسین زلزله؛ سید کیوان حسینی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

2 بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران
سید کیوان حسینی زلزله*؛ احسان ثابت بیرجندی؛ صادقی، حسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

3 تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان - فرکانس
علی جمشیدی*؛ سید کیوان حسینی زلزله؛ رضا خواجوی؛ صادقی، حسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

4 مرور کوتاهی بر مگاپروژه ژئوفیزیکی مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران ، تحقیق و توسعه روشهای بهبود تصویرسازی زیر سطحی
پیمان پورمقدم*؛ علیرضا خوراکیان؛ سید کیوان حسینی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.7 MB)