نویسنده = فرزاد شیرزادی تبار
تعداد مقالات: 3

1 استفاده از مشتق مرتبه کسری در تفسیر داده‌های مغناطیسی
فرزاد شیرزادی تبار*؛ جمال سیاه کمری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)

2 اثر بسامد موج الکترومغناطیسی و دما بر گذردهی دی‌الکتریکی آب
فرزاد شیرزادی تبار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

3 عمق اکتشاف برای بررسی‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس
فرزاد شیرزادی تبار*؛ زینب باتمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (475.43 K)