کلیدواژه ها = توابع گیرنده
تعداد مقالات: 2

1 توموگرافی سه بعدی دورلرز امواج P برروی فلات ایران
محمد ویسی*؛ مجید عباسی؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.05 K)

2 بررسی ساختار گوشته بالائی از سنندج تا سیرجان به کمک امواج دورلرز
شهیره جوادی*؛ قیطانچی، محمد رضا زلزله؛ فتانه تقی زاده فرهمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.58 K)