کلیدواژه ها = Talle Jar
تعداد مقالات: 1

1 Estimation of Depth of Magnetic Anomalies Using Standard Euler Deconvolution method in Talle Jar Area, Kurdistan Province
محمد علی شهرابی*؛ مسعود دوست زاده؛ ناصر حافظی مقدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (779.44 K)