کلیدواژه ها = اشباع شدگی آب
تعداد مقالات: 1

1 بکارگیری نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی جهت تخمین اشباع شدگی آب
بهاره فریدونی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)