کارگاه آموزشی مدل سازی عددی در زمین شناسی ساختاری و تکتونیک
1398-10-04
کارگاه آموزشی مدل سازی عددی در زمین شناسی ساختاری و تکتونیک

انجمن ژئوفیزیک ایران همراه با دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان دوره آموزشی کارگاه آموزشی مدل سازی عددی در زمین شناسی ساختاری و تکتونیک را برگزار می کند.