تولید انرژی الکتریکی(برق) از گازهای ارسالی به سمت فلرفازهای 10-1پارس جنوبی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1441-NIGS
نویسندگان
تهران
چکیده
صنایع نفتی و پالایشگاهی به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی محسوب می شود و هزینه زیادی در ان صرف انرژی می شود.در صورتی که مقادیر زیادی از منابع انرژی از طریق فلرینگ به هدر میرود در طی فرایندهای پالایش مقدار زیادی گاز و مواد سوختی بدون استفاده مستقیم و از طریق فلر به اتمسفر ارسال میشود. سوزاندن این گازها در فلر علاوه بر مشکلات زیست محیطی به نوعی هدر دادن انرژی نیز محسوب می شود. در صورتی که با استفاده از تکنولوژی مولدهای مقیاس کوچک و سیستم بازیابی گازهای ارسالی به فلر میتوان از این گازها استفاده نمود. و از این طریق انرژی الکتریکی تولید کرد. این روش نه تنها الگوی مصرف انرژی بهینه میگرددبلکه در بخش تولید برق نیز اصلاح الگوی تولیدصورت میگیرد.همچنین با ایجاد این طرح از میزان انتشار گازهای گلخانه ای دی اکید کربن کاسته میشود.در طراحی این ایده باید نکات زیر مد نظر باشد 1- انالیز گازهای فلر 2- فشرده سازی گازهای فلر 3- انتقال گاز بازیافتی به واحد مولد کوچک 4- طراحی. در بخش براورد هزینه طرح و محاسبات اقتصادی برای مولدهایی که راندمان حدود 50 درصد دارند به ازای تولید هر کیلو وات (1000 مگا وات ) حدود 150 الی 2000 متر مکعب گاز مصرف میکند. بنابراین برای درامد سالیانه صنایع
کلیدواژه ها
 
Title
تولید انرژی الکتریکی(برق) از گازهای ارسالی به سمت فلرفازهای 10-1پارس جنوبی
Authors
hanzale moradi
Abstract
صنایع نفتی و پالایشگاهی به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی محسوب می شود و هزینه زیادی در ان صرف انرژی می شود.در صورتی که مقادیر زیادی از منابع انرژی از طریق فلرینگ به هدر میرود در طی فرایندهای پالایش مقدار زیادی گاز و مواد سوختی بدون استفاده مستقیم و از طریق فلر به اتمسفر ارسال میشود. سوزاندن این گازها در فلر علاوه بر مشکلات زیست محیطی به نوعی هدر دادن انرژی نیز محسوب می شود. در صورتی که با استفاده از تکنولوژی مولدهای مقیاس کوچک و سیستم بازیابی گازهای ارسالی به فلر میتوان از این گازها استفاده نمود. و از این طریق انرژی الکتریکی تولید کرد. این روش نه تنها الگوی مصرف انرژی بهینه میگرددبلکه در بخش تولید برق نیز اصلاح الگوی تولیدصورت میگیرد.همچنین با ایجاد این طرح از میزان انتشار گازهای گلخانه ای دی اکید کربن کاسته میشود.در طراحی این ایده باید نکات زیر مد نظر باشد 1- انالیز گازهای فلر 2- فشرده سازی گازهای فلر 3- انتقال گاز بازیافتی به واحد مولد کوچک 4- طراحی. در بخش براورد هزینه طرح و محاسبات اقتصادی برای مولدهایی که راندمان حدود 50 درصد دارند به ازای تولید هر کیلو وات (1000 مگا وات ) حدود 150 الی 2000 متر مکعب گاز مصرف میکند. بنابراین برای درامد سالیانه صنایع
Keywords
تولید انرژی الکتریکی(برق), گازهای ارسالی, به سمت فلرفازهای 10-1پارس جنوبی