انجمن ژئوفیزیک ایران در تاریخ 1354/11/11 با نام انجمن ملی ژئوفیزیک ایران با همت آقایان دکتر حسین کشی افشار، دکتر حسین زمردیان، دکتر خسرو معظمی گودرزی، مهندس علی اکبرمعین فر، دکتر منوچهر سادات اخوی ، مهندس امیر حسین موسوی و دکترفریبرز جهان بخش تشکیل و با ثبت در روزنامه رسمی کشور به شماره 9270 فعالیت خود را آغاز نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این انجمن در تاریخ 1373/07/24 از دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت مجدد را با ارسال صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه تطبیق داده شده با الگوی پیشنهادی درخواست کرد. پیرو جلسه شماره 18 کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز صدور فعالیت مجدد با نام انجمن ژئوفیزیک ایران صادر شد. انجمن با انتخاب اولین هیأت مدیره دوره پس از دریافت مجوز در سال 1380، فعالیت خود را مجدداً آغاز نمود و در حال حاضراعضای پنجمین دوره هیأت مدیره مشغول به فعالیت هستند. انجمن در حال حاضر بیش از 2700 عضو حقیقی و بیش از 20 عضو حقوقی دارد. بیش از 150 هیأت علمی و بیش از 1200 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد عضو انجمن ژئوفیزیک ایران هستند.

انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مراکز علمی و دانشگاهی و دستگاه ها و نهادهای دولتی مرتبط و شرکت های تخصصی بخش خصوصی و مهندسین مشاور ذیربط، هر دو سال یک بار همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفترا در سطح ملی برگزار می کنند. تاکنون 5 همایش در سطح ملی برگزار گردیده و اینک در آستانه برگزاری ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت قرار گرفته ایم. توسعه و تبادل‌نظر علمى و فنى و ارائه دستاوردهاى پژوهشى از اهداف ویژه این رویداد مهم بوده است.