نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

دکتر حمیده  امینی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر مسعود ترابی آزاد

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

استاد

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر سمیه احمدزاده

 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر علیرضا اردلان آزموده

استاد

دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

دکتر  بهروز اسکویی

دانشیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر مجید آزادی

دانشیار

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

دکتر مجید باقری

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر  اصغر بهلولی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر شاهرخ پوربیرانوند

استادیار

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر فرحناز تقوی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر فتانه تقی زاده فرهمند

دانشیار

دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم

دکتر سیده سمانه ثابت قدم

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر محمد جغتایی

استادیار

دانشگاه یزد

دکتر غلام جوان دلویی

دانشیار

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر عبدالرحیم جواهریان

استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدرضا حاتمی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر  بنفشه حبیبیان دهکردی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر خالد حسامی آذر

استادیار

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر محمد حسن پور صدقی

استادیار

دانشکده علوم، دانشگاه تبریز

دکتر سید کیوان حسینی

استادیار

دانشکده علوم و پژوهشکده نفت و گاز، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رضا خواجوی

استادیار

مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حبیب رحیمی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر محمد رداد

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مهدی رضاپور

استاد

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر مریم رضازاده

استادیار

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

دکتر عباس رنجبر سعادت آبادی

دانشیار

پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران

دکتر  محمد علی ریاحی

استاد

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر زهره سادات ریاضی راد

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر علی اکبر سبزی پرور

استاد

 

دکتر احمد سدیدخوی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر قادر سرمد

دانشیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر عبداله سهرابی بیدار

دانشیار

عضو هیات علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران.

دکتر محمد شاهوار

 

شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مهندس ابراهیم شاهین

 

بازنشسته سازمان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر الهام شعبانی

دانشیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر حسین صادقی

دانشیار

مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احسان صالحی

 

شرکت دانا انرژی

دکتر امین عباسی

 

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا عباسی

استاد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی

استاد

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر عباس غلامزاده

دانشیار

دانشگاه هرمزگان

دکتر مرتضی فتاحی

دانشیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر رضا فلاحت

استادیار

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر مریم قرایلو

دانشیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر رضا قناتی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر نوذر قهرمان

دانشیار

 

دکتر صادق کریم پولی

دانشیار

دانشگاه زنجان

دکتر علیرضا محب الحجه

استاد

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر علی مرادی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر مجید مزرعه‌فراهانی

استادیار

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین معماریان

استادیار

دانشگاه یزد

دکتر رامین موقری

سایر

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر سید مجید میررکنی

استادیار

دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

دکتر نوربخش میرزایی

استاد

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر محمود میرزائی

دانشیار

دانشگاه اراک

دکتر  سید محمد جعفر ناظم السادات

استاد

مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز

دکتر غلامرضا نوروزی

استادیار

دانشگاه بیرجند

دکتر فرزام یمینی فرد

دانشیار

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر  مجید نبی بیدهندی

استاد

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران