درباره همایش

ژئوفیزیک‏ به‏ مفهوم‏ عام‏ شامل‏ فیزیک‏ زمین‏، جو و اقیانوس‏ها است‏. علم ژئوفیزیک، بررسی پارامترهای مختلف فیزیکی کره زمین است. امروزه این علم با بهره‌گیری از دیگر علوم پایه و سایر تکنولوژی های پیرامونی به مجموعه‌ای از دانش و فن با کاربردهای فراوان و شاخه‌های متعدد بین رشته‌ای تقسیم شده است.

رسالت واقعی علم ژئوفیزیک و فعالان این عرصه تلاش برای درک و دستیابی به ماهیت فرآیندهای فیزیکی مربوط به کره زمین و منظومه شمسی می‌باشد. شناخت پدیده‌های مرتبط با تحول زمین، جو و اقیانوس ها برای تامین نیازهای انسان ضروری است. نیاز روزافزون به سرچشمه‌های نوین انرژی، اکتشاف کانی‌ها و آبهای زیرزمینی، پیش‌بینی رویدادهای طبیعی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، سیل، خشکسالی و ... ، چگونگی کنترل و کاهش اثرات ویرانگر این پدیده‌ها، نمونه‌هایی از حیطه فعالیت و قلمرو دانش و فنون مربوط به ژئوفیزیک می‌باشد. اهمیت و نقش دانش و تکنولوژی های ژئوفیزیکی در بهبود زندگی، نیازمند گسترش روش های اکتشافی و بهره‌برداری از منابع سرشار سخت کره، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و انجام پژوهش های گسترده و هماهنگی بین بخش و فرا بخشی موسسات، مراکز علمی و سازمانهای اداری و اجرائی کشور می‌باشد.

انجمن ملی ژئوفیزیک ایران در راستای هویت بخشی به اهداف و فعالیت‌های دانشمندان و پژوهشگران این حوزه از دانش و فناوری تاسیس گردیده و تلاش می کند با هم‌اندیشی و هم‌افزایی اندیشه‌های محققین این دانش، بین نیازهای درونی و بیرونی کشور، راه پیشرفت و گسترش این علم را در رویکردهای جهانی (بین‌المللی)، ملی و منطقه‌ای هموار سازد. بسیج توان علمی و فنی کشور بر پایه روح همکاری ارزشهای والای اخلاق حرفه‌ای در راستای توسعه فرهنگ آگاهی و خردورزی در ترسیم و پیشبرد اهداف و برنامه‌های نقشه جامع علمی کشور از اهداف مهم انجمن ژئوفیزیک ایران می‌باشد.