درباره همایش

ژئوفیزیک‏ به‏ مفهوم‏ عام‏ شامل‏ فیزیک‏ زمین‏، جو و اقیانوس‏ها است‏. علم ژئوفیزیک، بررسی پارامترهای مختلف فیزیکی کره زمین است. امروزه این علم با بهره‌گیری از دیگر علوم پایه و سایر تکنولوژی های پیرامونی به مجموعه‌ای از دانش و فن با کاربردهای فراوان و شاخه‌های متعدد بین رشته‌ای تقسیم شده است.

رسالت واقعی علم ژئوفیزیک و فعالان این عرصه تلاش برای درک و دستیابی به ماهیت فرآیندهای فیزیکی مربوط به کره زمین و منظومه شمسی می‌باشد. شناخت پدیده‌های مرتبط با تحول زمین، جو و اقیانوس ها برای تامین نیازهای انسان ضروری است. نیاز روزافزون به سرچشمه‌های نوین انرژی، اکتشاف کانی‌ها و آبهای زیرزمینی، پیش‌بینی رویدادهای طبیعی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، سیل، خشکسالی و ... ، چگونگی کنترل و کاهش اثرات ویرانگر این پدیده‌ها، نمونه‌هایی از حیطه فعالیت و قلمرو دانش و فنون مربوط به ژئوفیزیک می‌باشد. اهمیت و نقش دانش و تکنولوژی های ژئوفیزیکی در بهبود زندگی، نیازمند گسترش روش های اکتشافی و بهره‌برداری از منابع سرشار سخت کره، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و انجام پژوهش های گسترده و هماهنگی بین بخش و فرا بخشی موسسات، مراکز علمی و سازمانهای اداری و اجرائی کشور می‌باشد.

انجمن ملی ژئوفیزیک ایران در راستای هویت بخشی به اهداف و فعالیت‌های دانشمندان و پژوهشگران این حوزه از دانش و فناوری تاسیس گردیده و تلاش می کند با هم‌اندیشی و هم‌افزایی اندیشه‌های محققین این دانش، بین نیازهای درونی و بیرونی کشور، راه پیشرفت و گسترش این علم را در رویکردهای جهانی (بین‌المللی)، ملی و منطقه‌ای هموار سازد. بسیج توان علمی و فنی کشور بر پایه روح همکاری ارزشهای والای اخلاق حرفه‌ای در راستای توسعه فرهنگ آگاهی و خردورزی در ترسیم و پیشبرد اهداف و برنامه‌های نقشه جامع علمی کشور از اهداف مهم انجمن ژئوفیزیک ایران می‌باشد.  

در راستاى توسعه و تبادل نظر علمى و فنى و ارائه آخرین دستاوردهاى علمى و پژوهشى مربوط به ژئوفیزیک، انجمن ملی ژئوفیزیک ایران در نظر دارد ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت را با استعانت از خداوند متعال، در تاریخ 12 بهمن 1402 برگزار نماید. از کلیه دانش پژوهان سراسر کشور دعوت می شود، با ارائه مقالات خود در هر چه پربارتر نمودن این کنفرانس، برگزارکنندگان را یارى نمایند.