امکان سنجی سامانه هشدار سریع برای سه زمین لرزه ی مهم ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1752-NIGS
نویسندگان
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
در این مقاله، میزان زمان هشدار در یک سامانه هشدار سریع فرضی زلزله برای سه زمین­لرزه­ مهم، زلزله طبس به تاریخ ۲۵ شهریور ۵۷ با بزرگای گشتاوری ۷.۴، زلزله منجیل-رودبار به تاریخ ۳۱ خرداد ۶۹ با بزرگای گشتاوری ۷.۶ و زلزله کرمانشاه به تاریخ ۲۱ ابان ۹۶ با بزرگای ۷.۳ که تلفات و خسارات فراوانی داشته ­اند، مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان مفید بودن چنین سامانه ای به منظور کاهش میزان خسارات و تلفات انسانی ارزیابی شود. هدف سیستم هشدار سریع، کاهش خسارات اقتصادی و اجتماعی در هنگام رویداد زمین لرزه است. اساس کار سامانه هشدار سریع، استفاده از اطلاعات ثانیه­ های اولیه موج پرسرعتP، تخمین بزرگا و رومرکز زمین لرزه و سپس اعلام هشدار به مناطق تحت الشعاع در کمترین زمان ممکن، قبل از رسیدن امواج مخرب می­باشد. در این مطالعه، با فرض وجود یک سیستم هشدار سریع ایده ­آل برای این سه زمین لرزه­ ی مهم ایران میزان کارآمدی چنین سامانه ای در این مناطق ارزیابی شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Feasibility Study earthquake early warning systems (EEWS) For three Important earthquake of Iran
Authors
pariya yavarirad
Abstract
In this study, we examine warning times provided by a hypothetical earthquake early warning system (EEWS) for three destructive past earthquakes of Iran, namely, 1978 M 7.6 Tabas earthquake, 1990 M 7.3 Manjil-Rudbar and 2017 M 7.4 in Kermanshah province.. The main goal of Earthquake early warning systems is to decrease economic and social damages. The EEWS use the first few seconds of high-velocity P-wave and estimates the magnitude and epicenter of earthquake in the possible shortest time before the arrival of destructive waves. In this study, we examine the usefulness of hypothetical EEWS, assuming their presence at the time of occurrence of these three earthquakes by evaluating the warning times available to the population centers around the epicenter.
Keywords
Earthquake Early Warning Systems, Tabas earthquake, Manjil earthquake, Kermanshah earthquake, Warning time