مشاهده رخدادهای فرکانس پایین در منطقه‌ی مکران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1615-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران
2هیئت علمی
چکیده
پهنه‌ی فرورانش مکران در اثر فرورانش صفحه‌ی عمان به زیر صفحه‌ی ایران مرکزی بوجود آمده است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های پیوسته شبکه زلزله‌شناسی مکران دانشگاه علوم پایه زنجان به دنبال تشخیص ترمورهای غیرآتشفشانی و تخمین عمق قفل‌شدگی در مکران غربی هستیم. شناسایی ترمورها دلیلی بر وجود لغزش‌های آهسته و بدون لرزه است که در داده‌های پیوسته‌ی جی‌پی‌اس می‌توان آن‌ها را مشاهده کرد. دو پدیده‌ی ترمور و لغزش‌ آهسته حالت‌های متفاوت یک فرآیند واحد هستند که در زمان و مکان یکسانی اتفاق می‌افتند و هر دو توسط مکانیسم لغزش برشی در انتهای منطقه مگاتراستی ایجاد می‌شوند. با توجه به نبود داده‌های جی‌پی‌اس پیوسته در مکران، مطالعه‌ی لرزه‌نگاشت‌های پیوسته برای تشخیص ترمورها تنها راه‌حل موجود است. ما در این مطالعه نشان خواهیم داد که ترمورها در زیر ایستگاه‌های اطراف گودال جازموریان قابل مشاهده هستند و بنابراین قسمت قفل شده منطقه مگاتراستی مکران تا حداقل جنوب گودال جازموریان ادامه دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of Slow Earthquakes in Makran
Authors
Maryam Akbarzadeh Aghdam, Abdolreza Ghods
Abstract
Makran is formed as a consequence of the subduction of the Arabian plate beneath Central Iran. In this work we will use continuous seismic data of IASBS Makran temporary seismic network to detect non-volcanic tremors to indirectly estimate the depth of locking of megathrust zone of Makran. Any tremor activity can prove the existence of slow-slip earthquakes (SSE) in Makran. The SSEs are aseismic anomalies that take a long time to happen in comparison with ordinary earthquakes and are detectable by continuous GPS data. Tremor and SSE are the different manifestations of a single process that occur at the same time, the same place and by the same mechanism, namely shear slip at the termination region of a locked megathrust zone. Our analysis have detected seismic tremors around JazMurain depression indicating that the locked megathrust zone extends at least to south of JazMurain depression.
Keywords
Tremor, SSE, Megathrust earthquake, Makran Subduction, GPS data, Aseismic anomaly