مطالعه ی ساختار پوسته و موهو از حوضه خزر جنوبی و البرزغربی تا منطقه بوئین-زهرا با استفاده از تحلیل توابع گیرنده

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1630-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان - ایران
2دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان , زنجان، ایران
3University of Cambridge
4هیئت علمی
چکیده
در این پژوهش با استفاده از تحلیل توابع گیرنده P به بررسی ضخامت پوسته، هندسه مرز موهو و ساختارهای ناپیوستگی در منطقه ی البرز غربی، بوئین زهرا و کوه های اشتهارد پرداخته شده است. در این مطالعه از داده های24 ایستگاه لرزه نگاری موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که از شهریور ماه سال 1393 تا فروردین ماه سال 1395، در ایالت لرزه زمین ساختی البرز غربی نصب شده، استفاده شده است. در این مطالعه شکل موج های زلزله های ثبت شده در فواصل رومرکزی 25 الی 85 درجه ای با بزرگای بالاتر از 5/5 مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی مرز تکتونیکی و ساختاری میان لیتوسفر حوزه ی خزر جنوبی و لیتوسفر البرز شناسایی شد. هیچ گونه شاهدی مبنی بر راندگی حوضه خزر جنوبی به زیر البرز دیده نمی شود. ماهیت اقیانوسی یا شبه اقبانوسی پوسته حوضه خزر جنوبی به دلیل مشاهده ضخامت تقریبی ۳۵ کیلومتری و همخوانی با لرزه خیزی مشاهده شده در آن نقض می شود. ضخامت پوسته از ۵۰ تا ۵۸ کیلومتر در ایران مرکزی تغییر می کند. در لبه شمالی البرز مرز موهو بسیار عمیق شده و نزدیک ۷۰ کیلومتر می رسد. پروفیل ضخامت پوسته با پروفیل توپوگرافی البرز نطابق نداشته و بیشترین ضخامت در سوی شمالی رشته کوه روی می دهد. بعید به نظر می رسد که این پوسته ضخیم حاصل برخورد قاره ای عربی-اوراسیا در نیمه اخیر سنوزوئیک باشد و می تواند یک ساختار به جا مانده از کوهزایی ای قدیمی تر باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of crustal structure and Moho beneath South Caspian Basin and western Alborz - Booin-Zahra region using receiver function analysis
Authors
Shiva Arvin, Farhad Sobouti, Keith Priestley, Abdolreza Ghods, Khalil Motaghi
Abstract
We have studied crustal seismic structure across the West Alborz ranges by analysis of P wave receiver functions. We used teleseismic events recorded by 24 seismic stations installed and operated by the Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS. We used teleseismic earthquakes with magnitudes greater than 5.5 and epicentral distances between 25º and 85º. In this study, the tectonic and structural boundary between the lithosphere of the Southern Caspian Basin (SCB) and the lithosphere of the Alborz was identified. There is no evidence that the Southern Caspian Basin is underthrusting beneath the Alborz. In the coastal region, the thickness of the South Caspian crust reaches to about 35 km. implying that the SCB is unlikely to be floored by an oceanic or oceanic-like basement crust. This observation is also consistent with evidence from seismicity. The crustal thickness of central Iran in the Booin-Zahra region and further south varies between 50 to 58 km. Moho depth beneath the northern flank of the Alborz reaches to as deep as70 km. This unusually thick crust is at odds with the results of previous studies and it does not have an obvious correlation with surface geological evidence. It may be a relic of tectonic events older than the recent Arabia-Eurasia collision.
Keywords
P Receiver Functions, west Alborz, Moho Depth, seismic discontinuity