تحلیل ساختار توفان12 خرداد 1393 تهران با استفاده از داده‌های ماهواره

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1716-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک / دانشگاه تهران
2گروه آموزشی فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
3گروه آموزشی فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله با تکیه بر فرضیه ارگادیسیتی و با استفاده از داده‌های ماهواره نسل دوم هواشناسی ساختار توفان همرفتی گردوخاک 12 خرداد 1393 تهران مورد تحقیق قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد هنگام وقوع این توفان، بر روی منطقه ابرهای همرفتی‌ای شکل گرفته که قله آنها حاوی ذرات ریز یخ است. همچنین ارتفاع پایه ابر همرفتی این توفان نسبت به معمول در ارتفاع بالاتری از سطح زمین قرار گرفته و فراهنج‌های درون آن قوی نبوده است. هوای محیط زیر ابر علاوه بر عمق زیاد، کاملا گرم و در سطوح زیرین دارای رطوبت اندکی بوده است. درنتیجه شرایط برای تبخیر بیشتر و سریع‌تر قطرات باران، تشدید جریان برون‌شارش پایین‌سو، وزش بادهای شدید سطحی و درنتیجه رخداد پدیده فروپکش خشک فراهم‌ بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Characterization of the 2 June 2014 Tehran storm using satellite data
Authors
Abolghasem Ghazanfari Lakeh, Sarmad Ghader, Majid Mazraeh Farahani
Abstract
In this paper the Characterization of the convective dust storm that occurred in Tehran on 3 June 2014 with emphasize on the ergodicity hypothesis and using meteorological second generation satellite data is investigated. The results show that during the storm, the size of particles in the top of the convective cloud was small. Also, the base of the convective cloud formed in higher than normal height above surface with no strong updraft inside the cloud. The ambient layer air below the convective cloud, was very deep, warm and slightly humid at the lower levels. As a result, the atmospheric conditions were favorable for organized dry downburst with more and faster evaporation of raindrops below the cloud layer, intensification of the outflow and the strong surface winds.
Keywords
ergodicity, convective dust storm, updraft, outflow, downburst, Satellite data