مطالعه فرونشست دشت عباس با تکنیک تداخل‌سنجی راداری

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2089-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
2دانشگاه تحصیلات تکیلی علوم پایه زنجان
3استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
چکیده
دشت عباس واقع در منطقه دهلران استان ایلام از معدود ‏دشت‎های ایران است که علیرغم افت شدید آب در دوره افت (۱۳۶۳ تا ۱۳۸۴)، در اثر ‏انتقال آب از حوضه کرخه، تراز آب زیرزمینی طی دوره خیز (1384 تا 1397) به میزان 15 متر افزایش داشته است.. این نوسانات تراز آب، شرایطی را ایجاد کرده است که بتوان ‏میزان جبران فرونشست طی دوره خیز را با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری، ‏InSAR‏ (‏Interferometric ‎Synthetic Aperture‏ ‏Radar‏)، مورد مطالعه قرار داد. نتایج حاصل از ماهواره انویست حاکی از میانگین نرخ نشستی معادل 10 میلی‌متر در سال طی سال‎های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ می‎باشد. پردازش تصاویر ماهواره سنتینل برای سال‎های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ که در دوره خیز قرار دارد نشان از کاهش نرخ فرونشستی معادل 2.2 میلیمتر بر سال دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Subsidence in the Dasht-e-Abas Plain using InSAR technique
Authors
Shahab Ebrahimi, Aboalfazl rezaei, zahra mousavi
Abstract
Abbas Plain, located in the Dehloran region of Ilam province, is one of the few plains in Iran that, despite the intensity of water in the low period (1363 to 1384), due to the transfer of water from the Karkheh basin, the underground water level during the high period (1384 to 1397) was 15 meters. has increased. These fluctuations in the water level have created conditions that can be used to study the subsidence compensation during the boom period using the radar interferometric technique, InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar). The results obtained from the Envisat satellite indicate an average subsidence rate of 10 mm in the years 2003 to 2005. The processing of Sentinel satellite images for 2014 to 2019, which is in the rise period, shows a decrease in the subsidence rate equal to 2.2 mm per year.
Keywords
subsidence, InSAR, Aquifer, Groundwater, Sentinel, Dasht Abbas