لرزه‌زمین‌ساخت زمین‌لرزه دو قلوی 2021 فین هرمزگان، جنوب ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1882-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2موسسه ژئوفیزیک/دانشجو/دانشگاه تهران/تهران/ایران
چکیده
کمربند چین‌خورده- راندگی زاگرس، به عنوان بخشی از کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا، لرزه‌خیزترین منطقه ایران است. زمین‌لرزه دوقلوی فین هرمزگان با بزرگی‌های 6.2MN و 6.3 MN در 14 نوامبر 2021 تقریباً در 20 کیلومتری جنوب‌شرق فین، واقع در جنوب‌شرق کمربند زاگرس، رخ داد و باعث کشته شدن یک نفر شد. براساس توزیع رومرکز پس‌لرزه‌ها، سازوکارهای کانونی ارائه شده توسط مراکز مختلف و تصاویر ماهواره‌ای، این زمین‌لرزه بر روی یک گسل راندگی، همراه با مؤلفه کوچک امتدادلغز، با سمت شیب تقریباً جنوب‌جنوب‌‌شرق رخ داده است. به احتمال زیاد این زمین‌لرزه باعث گسیختگی در یک گسل پس‌رانده (Back thrust) در فرادیواره گسل پیشانی کوهستان زاگرس (Mountain front fault) شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismotectonic of the 2021 November 14 Fin earthquake, South Iran
Authors
Farzaneh Nasiri, saeid rahimzadeh
Abstract
Zagros fold and thrust belt as a part of Alpine-Himalayan orogenic belt is the most seismic active region of Iran. A doublet earthquake (MN 6.2 and MN 6.3) on 2021 November 14 occurred ∼20 km southeast of Fin of Hormozgan Province, in the southeast Zagros Mountains of Iran. These earthquakes killed one person. Based on the epicenter distribution of aftershocks, focal mechanism solutions, and satellite images of the region, the 2021 Fin Hormozgan doublet earthquake likely occurred on a thrust fault with a slight strike-slip component. Likely, these earthquakes ruptured an SSE-dipping thrust in the hanging wall of the Mountain front fault.
Keywords
Active tectonics, Thrust fault, Doublet Earthquake, Fars Arc, Southeast Zagros, Fin