طراحی جانمایی ایستگاه‌های شتابنگاری شبکه پاسخ سریع زلزله کلانشهر تبریز

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2106-NIGS
نویسندگان
1گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
2عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
چکیده
سیستم‌های پاسخ سریع و اعلان خطر زلزله در کشورهای پیشرفته دنیا برای شناسایی مناطق آسیب دیده در کمترین زمان، سهولت در مدیریت بحران و تصمیم‌گیری، امدادرسانی پس از وقوع زلزله و کنترل شریان‌های حیاتی به‌کار برده می‌شوند. در حقیقت سامانه‌های پاسخ سریع برای مناطق بزرگ شهری و صنعتی و اماکنی که مدیریت بحران اهمیت بالایی دارد، بکار برده می شوند. مهم‌ترین خروجی یک سامانه پاسخ سریع زلزله، نقشه‌های شدت لرزش زمین (shake map) می‌باشد. این ابزار یکی از کارآمدترین راه‌کار یک سازمان مدیریت بحران در یک کشور لرزه‌خیز جهت بررسی آسیب ناشی از زلزله بلافاصله بعد از رویداد آن است. به بیانی دیگر، این نقشه‌ها توزیع لرزش زمین را به‌صورت پارامترهای جنبش زمین در یک منطقه نشان می‌دهند. برای فراهم سازی این اطلاعات جامع از وقوع زلزله نیاز به استفاده از شبکه‌ی داده‌برداری منظم و سریع از شتاب لرزه‌ای محل رویداد زلزله می‌باشد. علاوه بر آن جهت یکپارچه‌سازی و مخابره‌ی این اطلاعات به مرکز کنترل باید از بستر ارتباطی امن و مطمئن بهره برد. در این پژوهش با طراحی جانمایی ایستگاه‌های شتابنگاری شبکه پاسخ سریع زلزله در کلانشهر تبریز و بستر مخابراتی میان ایستگاه‌ها و مرکز کنترل، رویکرد اصلی جهت تولید نقشه شدت لرزه‌ای این کلانشهر را مطرح می‌کنیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Designing the place of accelerographical stations of earthquake rapid response network for metropolitan city of Tabriz
Authors
Amir hossein Abbasi fashami, Mohammad Purmohammad shahvar
Abstract
Advanced countries use earthquake rapid response(ERR) and alarming systems for detecting damaged areas in minimum time, having better crisis management and making decision, doing relief operations after earthquake occurrence and controlling the critical paths. In fact, EER systems usually use for large and industrial city places that have more importance in crisis management. The most important output of an EER system is shaking maps. This tool is one of the most efficient solutions for a crisis management organization in an earthquake-prone country for assessing the damage of an earthquake immediately. In other words, these maps show ground shaking distributions as ground motions in an area. Providing these pieces of information about earthquakes happening needs a rapid and organized data acquisition network of seismic acceleration in the mentioned field. In addition, it needs a reliable communication system to communicate between the stations and the controlling center. In this study, by designing the place of accelerographical stations and their communication network for the metropolitan city of Tabriz, the main approaches needed for producing the shake map of this city are described.
Keywords
metropolitan city of Tabriz, earthquake rapid response, intensity shake map, accelerographical stations, ground motion, crisis management