نویسنده = مهدی امانیان
تعداد مقالات: 2

1 Detection of seepage water around Embankment dam at Farooj using of 2-D Electrical Resistivity Tomography (ERT)
مهدی امانیان*؛ محمد علی شهرابی؛ ناصر حافظی مقدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.51 K)

2 Application of Ground Penetrating Radar to Locate Underground PE Pipeline
مسعود دوست زاده*؛ مهدی امانیان؛ ناصر حافظی مقدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.27 K)