برگزاری دوره مجازی آموزش ترسیم نقشه با نرم افزار .G.M.T توسط انجمن ژئوفیزیک ایران ۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
13 فروردین 1399
برگزاری دوره  مجازی آموزش ترسیم نقشه با نرم افزار .G.M.T توسط انجمن ژئوفیزیک ایران ۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

 انجمن ژئوفیزیک ایران دوره مجازی آموزش ترسیم نقشه های تخصصی با نرم افزار

(GMTGeneric Maping Tools (G.M.T  را در روزهای 19 و 20 فروردین 1399 برگزار نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.

 لینک خبر:  https://eseminar.tv/wb4614