کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح متوسط به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد
1399-04-27
کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح متوسط به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد

انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند:

کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB)

https://eseminar.tv/wb11358