کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح متوسط به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد
27 تیر 1399
کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح متوسط به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد

انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند:

کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB)

https://eseminar.tv/wb11358