کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح پیشرفته ویژه دانشجویان لرزه شناسی به مدت ۱۶ ساعت از شنبه 8 شهریور
23 مرداد 1399
کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح پیشرفته  ویژه دانشجویان لرزه شناسی به مدت ۱۶ ساعت از شنبه 8 شهریور

انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند:

کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح پیشرفته

توسط جناب آقای دکتر روشندل به مدت 16 ساعت

https://eseminar.tv/wb12060