نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ های 14 و 15 و 16 آبان ماه به صورت مجازی برگزار می شود.
02 آبان 1399

نظر به شیوع بیماری کرونا و تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزار مجازی کلیه همایشها و کفرانسها تا پایان سال 1399 ، نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ های 14 و 15 و 16 آبان ماه به صورت مجازی برگزار می شود. شایان ذکر است کلیه مقالات ارسالی به کنفرانس داوری شده و نتایج آن هم به اطلاع نگارندگان محترم رسیده است. نگارندگان می بایست فایل پاورپوینت خود را به مدت 10 دقیقه تهیه نمایند.