وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON
20 آبان 1399
وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار می نماید:

وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON

توسط آقای دکتر احسان کرکوتی

https://eseminar.tv/wb17490