وبینار آموزش رویکرد اکتشاف و مطالعه آب های زیرمینی با بهره گیری از روش های ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی)
27 بهمن 1400
وبینار آموزش رویکرد اکتشاف و مطالعه آب های زیرمینی با بهره گیری از روش های ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی)

وبینار آموزش رویکرد اکتشاف و مطالعه آب های زیرمینی با بهره گیری از روش های ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی)

🔹 مدرسین: مهندس حسین مقدسی و مهندس محسن مقدسی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک_ژئوالکتریک

شروع دوره: از تاریخ 1400/12/08، روز های یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 17 تا 19
پایان دوره: 1400/12/12
مدت دوره: سه جلسه (دو ساعته)
دوره به صورت مجازی می باشد و از طریق نرم افزار ادوبی کانکت اجرا می گردد.

💳 هزینه ثبت نام :
120.000 تومان برای اعضا انجمن
200.000 تومان برای شرکت کننده آزاد
(ظرفیت محدود)

💳 شماره کارت: 7625 2302 8310 5859
به نام خانم پریسا مهدی

🔸به شرکت کنندگان در این دوره، گواهی معتبر از طرف انجمن ژئوفیزیک ایران ارائه می‌شود.

🔸دسترسی به بازپخش جلسات، بعد از برگزاری وبینار به مدت دو هفته امکان پذیر می باشد.

📌به منظور ثبت نام، تصویر رسید پرداخت به همراه تصویر کارت دانشجویی، مشخصات فردی و ذکر نام دوره را به آدرس ایمیل انجمن ارسال فرمایید.

 

راه های ارتباطی کسب اطلاعات بیشتر:
سایت www.nings.ir
تلگرام  NIGSinfo@
اینستاگرام  Instagram.com/nigs.ir
ایمیل nigs@ut.ac.ir